blog conference poznań 2017 żółwik

7 złotych myśli Blog Conference Poznań 2017

Blog Con­fe­rence Poznań to kon­fe­ren­cja dla blo­gerów, do któ­rej odli­czam cały rok, a tegoroczna edycja skoń­czyła się led­wie wczo­raj. Padły ostat­nie słowa, strze­liły ostat­nie migawki, zga­sły świa­tła iii …? Jestem WYKOŃCZONA! Emo­cjo­nal­nie i umy­słowo wypruta! Oczy­wi­ście w mega pozy­tyw­nym zna­cze­niu, ale jed­nak dzi­siaj jestem zom­bie. Po takich wyda­rze­niach urlop to abso­lutna koniecz­ność i dzi­siaj mia­łam plan na leni­stwo. Tylko wypra­wi­łam Męża do pracy i w pod­sko­kach powlo­kłam się…

odmowa kobiety

Oswoić „nie”, czyli odmowa bez strachu i 7 skutecznych narzędzi

Odmowa odczarowana Lubisz słyszeć „nie”? Kiedy odmowa na Twoje propozycje, projekty, błyskotliwe rozwiązania to jedyna reakcja? Jak często Ty potrafisz powiedzieć jasno, zdecydowanie i wprost „nie”? A jak często chcesz? Proporcja między tym, jak często odmawiamy, a jak często tylko o odmowie marzymy, jest chyba dość podobna dla większości z nas i zdecydowanie za często nasze „nie” pozostaje nieme, albo niesłyszane… Ale więcej na ten temat, przeczytasz niżej. Oczywiście są osoby,…

Szumy i komunikacja, jak poznać i pokonać przeciwnika

Szumy rozpoczynają nowy cykl wpisów, których wspólny mianownik i hasło przewodnie to komunikacja! Początek Tworzenie bloga rozpoczęłam z miłości do pisania i chęci dzielenia się radością Życia oraz wiedzą. Rozumiem, że różnorodność i dostępność treści podnoszą poprzeczkę i samo czytanie o dobrych emocjach, czy oglądanie pozytywnych ujęć, to po prostu za mało. Jako czytelnicy, wymagamy więcej! A przyjemność i estetyka to wartości dodane. Do tych wniosków doszłam w krótkim czasie i dzięki nim oraz Twojej pomocy, rozpoczynam nowy…

Używasz ogonków i kropeczek?

Sama nazwa sprawia mi frajdę i przyjemność. Znaki diakrytyczne – brzmi tajemniczo i raczej zniechęcająco? A to nic innego jak ogonki oraz kropki! Zgodnie z definicją dostępną na Wikipedii: Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie…